(၁၂-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့် တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်ရှိသမိုင်းအထောက်အထားများ အရ အရေးပါသောရှေးဟောင်းပုရပိုက်နက်၊ ပေ ပုရပိုက်များနှင့် ပြန်တမ်း (Gazette) များထိန်းသိမ်း ထားရှိမှုအား လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း

(၁၂-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့် တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုက်ရှိသမိုင်းအထောက်အထားများ အရ အရေးပါသောရှေးဟောင်းပုရပိုက်နက်၊ ပေ ပုရပိ ...


ICA Day's Symposium (2018)ICA Day's Symposium

ICA Day's Symposium


International Archives Day (2019)

International Archives Day (2019) Exhibition


International Council on Archives Day 2018

Children visit the International Archive Day 2018 Exhibition


Completion Ceremony of Basic 4 Skills and Advanced Level English Training Course No. (1/2017)

Completion Ceremony of Basic 4 Skills and Advanced English Training Course No.(1/2017) organized by National Archives Department was held in Nay Pyi Taw at 1:00 PM on 8 May 2017. U Tin Maung Kyi, Director General d ...


ရုံးစာရေးသားနည်းနှင့်ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(မွမ်းမံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၌ ၅-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀း၃၀)နာရီတွင် ရုံးစာရေးသားနည်းနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(မွမ်းမံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းက ...Send me the latest newsTop